Skip to main content

Learning Chinese: Textbooks

This guide has been created to support students for learning Chinese

Chinese 1 - 8 textbooks

Chinese 1:           Ma Jianfei et al.: Hanyu Kouyu Sucheng, Rumenpian (Short-term Spoken Chinese, Threshold), Vol.1, Beijing Yuyan Wenhua Daxue Chubanshe, 2005;

Chinese 2:           Ma Jianfei et al.: Hanyu Kouyu Sucheng, Rumenpian (Short-term Spoken Chinese, Threshold), Vol.1 & Vol.2, Beijing Yuyan Wenhua Daxue Chubanshe, 2005.

Chinese 3A:        Hanyu Kouyu Sucheng, Rumenpian, Vol.2 (Ma Jianfei, et al) Beijing Yuyan Wenhua Daxue Chubanshe, Beijing, 2002

Chinese 3B:        Communicate in Chinese 2, Chinese Central Television, Beijing, Popular Science Press, 2004

Chinese 4A:        Hanyu Kouyu Sucheng Jichupian (Ma Jianfei, et al) Beijing Yuyan Wenhua Daxue Chubanshe, 2001.

Chinese 3 Post VCE:        Meeting China: Elementary (Chujiben), Yang Defeng and Huang Li (eds), Peking University Press 1997.

Chinese 4 Post VCE:        Hanyu Kouyu Sucheng Jichupian (Ma Jianfei, et al) Beijing Yuyan Wenhua Daxue Chubanshe, 2001.

Chinese 5 and 6:               Du Rong and Helen T. Lin, Speaking Chinese about China – Revised Edition I (话说中国 Huashuo Zhongguo – 上册). Beijing: Huayu Jiaoxue Chubanshe, 2002.

Chinese 7 and 8:               Bridge: A Practical Intermediate Chinese Course, Vol. 1 (Qiaoliang - Shangce) (Chen Zhuo, ed.), Beijing Language and Culture University Press, 2000.

Chinese 9 and 10:             Chen Zhuo et al, Bridge – A Practical Intermediate Chinese Course (vol. 2) Qiaoliang – Shiyong Hanyu zhongji jiaocheng (xia), 2nd edition, Beijing Language and Culture University Press, 2006.

Selected textbooks for learning Chinese

走进中囯

China panorama : approaching Chinese = Zhongguo quan jing : chu ji Han yu / Lu Bisong zhu bian ; Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu dui wai Han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu bian shen ding.   Beijing : Yu wen chu ban she,    Di 1 ban.    3 v. : ill. ; 26 cm. 2001.

Beijing : Yu wen chu ban she,    Di 1 ban.    2, 289 p. ; 29 cm. 2002